>>

Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa
Liceum Ogólnokształc±ce dla Dorosłych (bezpłatne, zaoczne)
  Strona główna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. W. Sikorskiego
ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek
tel: 022 785 41 43
fax: 022 785 44 75
e-mail e-mailLiceum Ogólnokształc±ce dla Dorosłych (bezpłatne, zaoczne)


 Prowadzimy nabór do

bezpłatnego

Liceum Ogólnokształc±cego

dla Dorosłych

na rok szkolny 2017/2018

Zajęcia będ± odbywały się w systemie zaocznym.

 

O przyjęcie do klasy pierwszej mog± ubiegać się absolwenci gimnazjów oraz o¶mioklasowych szkół podstawowych.

O przyjęcie do klasy drugiej mog± ubiegać się wszyscy absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych (zarówno dwu jak i trzyletnich)

Szczegółowe informacje dostępne s± w sekretariacie szkoły oraz pod numerem telefonu 22 785 41 43


GaleriaPliki do pobrania:

Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa
Liceum Ogólnokształc±ce dla Dorosłych (bezpłatne, zaoczne)


© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pomiechówek