>>

Kontakt/Sekretariat
Patron i sztandar
Dyrekcja i nauczyciele
Pedagog szkolny
Rada Rodziców
Pracownie
Hala sportowa
Biblioteka
Centrum Multimedialne
  Strona główna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. W. Sikorskiego
ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek
tel: 022 785 41 43
fax: 022 785 44 75
e-mail e-mailO szkole


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku to szkoła z ponad 50-letni± tradycj±. Jest wiod±c± w regionie placówk± w organizowaniu kształcenia w branży gastronomiczno - hotelarskiej.

Szkoła oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia. Nasi uczniowie odbywaj± praktyki w renomowanych i najbardziej luksusowych hotelach i restauracjach warszawskich. Uczniowie bior± udział w licznych konkursach gastronomicznych, zajmuj±c w nich zwykle miejsca w czołówce.

Szkoła dysponuje nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi pracowniami lekcyjnymi, pełnowymiarow± hal± sportow±, centrum multimedialnym i monitoringiem.

W Zespole Szkół pracuje kadra wykwalifikowanych nauczycieli, którzy z pasj± i oddaniem troszcz± się o odpowiedni rozwój uczniów i ich bezpieczeństwo.

Szkoła zapewnia bogate życie pozalekcyjne. Nasi uczniowie bior± udział w wielu inicjatywach ogólnopolskich (Sprz±tanie ¦wiata, akcja honorowego krwiodawstwa) jak również w imprezach gminnych i powiatowych. Życie społeczno¶ci szkolnej u¶wietniaj± akademie, konkursy, zawody sportowe, dyskoteki i wycieczki. Dzięki przyjaznej atmosferze jaka panuje w szkole, czas spędzony tu upływa miło i przyjemnie, tak, że zawsze chce się tu wracać.

 

Mapka dojazdu

 Galeria
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa
Liceum Ogólnokształc±ce dla Dorosłych (bezpłatne, zaoczne)


© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pomiechówek