>>

Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (bezpłatne, zaoczne)
  Strona główna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. W. Sikorskiego
ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek
tel: 022 785 41 43
fax: 022 785 44 75
e-mail e-mailTechnik eksploatacji portów i terminali


Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.


Do głównych jego obowiązków należy:

 • planowanie i wykonywanie prac związanych z eksploatacją portów i terminali
 • organizowanie prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych
 • organizowanie prac oraz prowadzenie dokumentacji związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach
 • nadzorowanie ważenia ładunków, sortowania i etykietowania
 • organizacja wykonywania prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków
 • pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji
 • optymalizacja rozmieszczenia ładunków w ładowniach statków powietrznych i morskich
 • organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali wie między innymi:

 • jak funkcjonuje lotnisko i terminal pasażerski
 • jak przygotować samolot do odlotu
 • w jaki sposób rozmieszcza się ładunki w samolocie
 • jak transportować i przechowywać materiały niebezpieczne

Możliwości zatrudnienia:

 • ukończenie technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych oraz żeglugi śródlądowej zarówno w kraju jak i zagranicą
 • absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward

Galeria
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (bezpłatne, zaoczne)


© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pomiechówek