>>

  Strona główna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. W. Sikorskiego
ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek
tel: 022 785 41 43
fax: 022 785 44 75
e-mail e-mailWybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego


Dnia 28 września 2017 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci mieli okazję zaprezentować swój program wyborczy podczas przerw. Następnie uczniowie naszej szkoły przystąpili do tajnego głosowania. Oddano 175 głosów ważnych, 5 nieważnych.

A oto wyniki głosowania:

  1. Kacper Sawicki III A -  przewodniczący (47 głosów)
  2. Adrian Mendel II C -  zastępca (27 głosów)
  3. Agata Nurzyńska III B - sekretarz ( 26 głosów)
  4. Tomasz Banik II B - skarbnik ( 25 głosów)

Gratulujemy zwycięzcom !!! Jednocześnie życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz całej naszej szkolnej społeczności. Liczymy, że wywiążecie się ze wszystkich obietnic przedwyborczych. Mamy nadzieję, że dumą i honorem będziecie pełnić powierzone Wam obowiązki oraz funkcje. Bądźcie kreatywni i odpowiedzialni. Liczymy na Was!!!
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (bezpłatne, zaoczne)


© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pomiechówek