WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

OSIĄGNIĘCIA EGZAMINACYJNE 2017/2018

W sierpniu poznaliśmy wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w czerwcu 2018 roku. W naszej szkole egzaminy z części pisemnej i praktycznej zostały przeprowadzone w kwalifikacji T.6 Sporządzanie potraw i napojów, T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Przystąpili do nich wszyscy uczniowie klasy III technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, a także klasy II technikum w zawodzie technik hotelarstwa oraz w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.

Z dumą informujemy o wysokich wynikach naszych uczniów, którzy uzyskali pierwsze świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przypominamy, że uczeń zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeśli uzyskał z części pisemnej – co najmniej 50% punktów oraz z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Technik żywienia i usług gastronomicznych T. 6 Sporządzanie potraw i napojów: przystąpiło 26 uczniów, zdało 100%

Technik hotelarstwa T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji: przystąpiło 9 uczniów, zdało 100%

Technik eksploatacji portów i terminali A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach: przystąpiło 28 uczniów, zdało 71%

Uczniom i nauczycielom przygotowujących do egzaminów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.