Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku z dnia 5 kwietnia 2019 roku w związku z trwającym sporem zbiorowym i planowaną akcją strajkową

Szanowni Państwo,


Informuję, że w dniach 15-16 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku przeprowadzone zostało referendum strajkowe, w którym 68% ogółu uprawnionych do udziału w referendum nauczycieli i pracowników szkoły opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej.

W związku z brakiem porozumienia strony rządowej ze związkami zawodowymi, w dniu 8 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku rozpocznie się akcja strajkowa, która potrwa do odwołania.

Zwracam się do Państwa (Rodziców i Opiekunów) z uprzejmą prośbą o pozostawienie dzieci w domu na czas trwania akcji strajkowej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi postępowania w sytuacjach kryzysowych, uczniom, którzy przyjdą do szkoły zostanie zapewniona opieka w ograniczonym zakresie.

O zmianach będę Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej szkoły www.pomiechowek.edu.pl.

Liczę na Państwa pomoc i współpracę.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku

Hanna Radywonik