Materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych

W tym dziale (w zakładkach poszczególnych klas) zamieszczane będą materiały i informacje dla uczniów do samodzielnej pracy w domu w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych.

Informacje będą na bieżąco aktualizowane.

Część materiałów będzie również zamieszczana na tzw. grupach utworzonych na portalach społecznościowych oraz za pośrednictwem wychowawców klas.

Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym stosowaniu się do wszystkich poleceń wydawanych przez władze i służby sanitarne mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronowirusa (czas zawieszenia zajęć należy spędzić w domu).