Egzamin maturalny poprawkowy (24 sierpnia 2021)

Egzamin maturalny poprawkowy (część pisemna)

odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00

Na egzamin należy zgłosić się 0,5 godz. wcześniej z dowodem osobistym.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie:

  • długopis z czarnym tuszem (rysunki zdający wykonują długopisem)
  • linijkę
  • cyrkiel
  • kalkulator prosty  (umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)