Zestaw podręczników

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują następujące podręczniki (szkoły ponadgimnazjalne):

UWAGA ABSOLWENCI GIMNAZJUM: PROSZĘ WSTRZYMAĆ SIĘ Z ZAKUPEM PODRĘCZNIKA DO MATEMATYKI

Informujemy również, że zestaw podręczników dla klas I (po szkole podstawowej) znajduje się na https://www.pomiechowek.edu.pl/zs.php?id=1147