2009

W październiku 2009 roku odbył się I Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie. Uczniowie walczyli o tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarstwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.

Konkurs skladał się z dwóch etapów. W I etapie (test) wzięli udział uczniowie z klas II, III i IV technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów przystąpili do etapu II, obejmującego praktyczną wiedzę hotelarską z zakresu obsługi gościa w hotelu.

Do II etapu zakwalifikowali się: Patrycja Ciuchcińska – kl. II H, Ewelina Suska – kl. II H , Monika Rączka – kl. III H , Kamil Fabisiak – kl. III H, Monika Kowalczyk – kl. IV H , Klaudia Stolarska – kl. IV H  oraz Jarosław Kurpiewski – kl. IV H

Puchar Mistrza Wiedzy Hotelarstwa zdobyła Ewelina Suska–uczennica klasy III H.

Organizatorami konkursu były nauczycielki przedmiotów zawodowych Marzena Bochenek-Olechowicz oraz Brygida Czepiel-Kowalska.


GALERIA