2011

Pierwszy etap kolejnej już edycji Wewnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie odbył się w dniu 24 października 2011 roku i polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiadomości z przedmiotów zawodowych realizowanych w technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa. Do drugiego etapu, który odbył się 21 listopada zakwalifikowali się: Weronika Trojańska i Dominika Rudnicka (klasa II H), Sandra Pakoca i Arkadiusz Rączka (klasa III H) oraz Mariola Franczyk i Ewelina Suska z klasy IV H.

Drugi etap obejmował praktyczną wiedzę hotelarską: autoprezentację, prezentację szkoły i regionu, przyjęcie gościa hotelowego na recepcji oraz obsługę gościa w restauracji hotelowej.

I miejsce i tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej po raz drugi zdobyła Ewelina Suska z klasy IV H. II miejsce zajęła Mariola Franczyk (również z klasy IV H) a III miejsce - Arkadiusz Rączka (klasa III H).

Konkurs został przygotowany przez nauczycielki przedmiotów zawodowych Marzenę Bochenek-Olechowicz oraz Magdalenę Górską.


GALERIA