2012

W grudniu 2012 roku odbyła się IV już edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie, w którym uczniowie klas hotelarskich walczyli o tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej.

Pierwszy etap przeprowadzony został 5 grudnia i polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiadomości z przedmiotów zawodowych realizowanych w technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa.

Do drugiego etapu, który odbył się 11 grudnia zakwalifikowali się Łukasz Jaworski i Łukasz Maciątek (klasa II H), Dominika Rudnicka i Rafał Cichocki (klasa III H) oraz Joanna Kurpiewska i Paweł Romanowski z klasy IV H.

Drugi etap obejmował praktyczną wiedzę hotelarską: autoprezentację, wykonanie procedur zameldowania dla gości indywidualnych, wypełnienie odpowiedniej dokumentacji hotelowej oraz obsługę gościa w restauracji hotelowej.

I miejsce i tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej zdobyła Joanna Kurpiewska, II miejsce zajął Paweł Romanowski zaś III  - Dominika Rudnicka.


GALERIA