Muzem Historii Żydów - 2014

30 października 2014 roku klasa III B, w nagrodę za najwyższą frekwencję oraz najlepszą średnią w szkole, pojechała na wycieczkę do Warszawy.

Celem wycieczki oprócz obejrzenia filmu Bogowie w reż. Łukasza Palkowskiego było zwiedzenie Muzeum Historii Żydów POLIN, gdzie mieliśmy okazję oglądać otwarcie wystawy głównej, prezentującej 1000 lat historii Żydów polskich.

"Muzeum POLIN jest (...) nade wszystko miejscem spotkań ludzi, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, chcą zmierzyć się ze stereotypami i ograniczyć zjawiska zagrażające współczesnemu światu, takie jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. W tym sensie jest to miejsce dla wszystkich, promieniujące ideami otwartości, tolerancji i prawdy."

Nie sposób nie zgodzić się z tymi słowami.

GALERIA