Samorząd szkolny

Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016


Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca - Weronika Perkowska (kl. II A)

Zastępca - Karolina Muchowska (kl. III A)

Skarbnik - Weronika Kosewska (kl. I C)

Opiekun samorządu - pani Magdalena Buczek

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku

 na rok szkolny 2015/2016


Samorząd Szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły poprzez:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielne zadania,
  • rozwój zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych,
  • tworzenie indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • podtrzymywanie tradycji obrzędowości w szkole,
  • organizowanie czasu wolnego.
W tym celu samorząd przygotował szczegółowe zadania na rok 2015/2016:

Lp.

Zadania do realizacji termin realizacji
1.
Omówienie i opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego IX
2. Wybór nowego Zarządu Samorządu Szkolnego (przewodniczącego,
z-ca przewodniczącego, skarbnika i sekretarza)
X
3.
Zebrania Samorządu Szkolnego raz w m-c
4.
Spotkanie Samorządu Szkolnego z dyrektorem szkoły raz w sem.
5. Bieżące informacje i gazetki okolicznościowe w gablocie szkolnej wg. potrzeb
6.

Zadania przewidziane do realizacji

1. Rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Dzień Patrona szkoły
3. Ślubowanie klas pierwszych
4. Dzień Edukacji Narodowej
5. Spotkanie przy choince
6. Dzień Zakochanych – Walentynki
7. Dzień kobiet
8. I Dzień Wiosny
9. Giełda Szkół
10. Dzień otwarty w szkole
11. Zakończenie roku szkolnego klas IV - tych
12. Dzień Dziecka - Dzień sportu
13. Zakończenie roku szkolnego
14.Sztandar i poczet sztandarowy

 

1 XI
IX
IX
X
XII
II
III
III
III
III-IV
IV
VI
VI
wg. potrzeb

7.
Rozpowszechnianie w szkole informacji o pozaszkolnych
konkursach i olimpiadach
wg. potrzeb
8.

Udział w akcjach charytatywnych, współpraca
z fundacjami (zbiórka pieniędzy)
wg. potrzeb

 


PLIKI DO POBRANIA