Hotel Royal - Modlin - 2016

W dniu 13 września 2016 roku młodzież Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyła w wycieczce do Hotelu Royal **** w Modlinie Twierdzy.


Celem wycieczki było praktyczne zapoznanie uczniów z zakresem usług świadczonych przez hotel, w tym usług gastronomicznych oraz organizacją obsługi gości w pokoju hotelowym.


GALERIA
ZAWARTOŚĆ DZIAŁU