>>

Kontakt/Sekretariat
Patron i sztandar
Dyrekcja i nauczyciele
Pedagog szkolny
Rada Rodziców
Pracownie
Hala sportowa
Biblioteka
Centrum Multimedialne
  Strona główna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. W. Sikorskiego
ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek
tel: 022 785 41 43
fax: 022 785 44 75
e-mail e-mailKontakt/Sekretariat


Adres

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. generała Władysława Sikorskiego

ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek

sekretariat:
tel. (0-22) 785 41 43
fax (0-22) 785 44 75
 

email:
info@pomiechowek.edu.pl
sekretariat@pomiechowek.edu.pl

Dyrektor
mgr Hanna Radywonik

Wicedyrektor
mgr inż. Małgorzata Michalik


numer konta bankowego Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Maz. O/Pomiechówek

41 8011 0008 0021 0200 0358 0007

numer konta bankowego szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bank Spółdzielczy w Nasielsku

30 8226 0008 2001 0004 6936 0003

opłata za duplikat legitymacji szkolnej: 5 zł

opłata za duplikat ¶wiadectwa: 26 zł

Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa
Liceum Ogólnokształc±ce dla Dorosłych (bezpłatne, zaoczne)


© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pomiechówek