Rada Rodziców

Skład prezydium:

przewodnicząca: Magdalena Różańska
zastępca: Monika Ber
sekretarz: Anna Woźniczko

Nr konta bankowego Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim O/Pomiechówek

41 8011 0008 0021 0200 0358 0007