Rada Rodziców

Skład prezydium:

przewodnicząca:
zastępca:
skarbnik:
sekretarz:

Nr konta bankowego Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim O/Pomiechówek

41 8011 0008 0021 0200 0358 0007