Kontakt/Sekretariat

Adres

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
im. Generała Władysława Sikorskiego

ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek

sekretariat:
tel. (0-22) 785 41 43
fax (0-22) 785 44 75
 

email:
info@pomiechowek.edu.pl
sekretariat@pomiechowek.edu.pl

Dyrektor
mgr Hanna Radywonik

Wicedyrektor
mgr Michał Lulek

Kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr inż. Marzena Bochenek-Olechowicz

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Justyna Jabłonka
e-mail: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl


numer konta bankowego Rady Rodziców (dla wpłat na Radę Rodziców):

Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Maz. O/Pomiechówek

41 8011 0008 0021 0200 0358 0007

Dokonując wpłat na Radę Rodziców w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę


numer konta bankowego szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

11 8011 0008 0020 0207 5459 0002

opłata za duplikat legitymacji szkolnej: 9 zł

opłata za duplikat świadectwa: 26 zł