Projekty edukacyjne UE

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku realizowane są projekty edukacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W okresie od maja do grudnia 2010 roku realizowany był projekt pod hasłem Rusz się po wiedzę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było podniesienie świadomości młodzieży o potrzebie kontynuowania edukacji po zakończeniu szkoły średniej.

Z dniem 1 lutego 2011 roku ruszył kolejny program współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pod hasłem Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu skierowany do uczniów klas II i III technikum kształcącego w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa.

W ramach projektów uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych, warsztatach oraz bezpłatnych wyjazdach studyjnych.