REKRUTACJA

Uwaga Gimnazjaliści!!!

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnym dla kandydatów na stronie www.warszawa.edu.com.pl

Od 10 maja - godz. 10.00 (czwartek) do 18 maja (piątek) - godz. 15.00 w naszej szkole uruchomiony będzie punkt naboru, w którym kandydat uzyska pełną pomoc związaną z rejestracją i wydrukiem podania do naszej szkoły.


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wydrukowany z systemu poświadczony podpisem kandydata oraz rodziców (prawnych opiekunów)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  3. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  4. 2 podpisane fotografie
  5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych, zaświadczenia o uzyskanych certyfikatach językowych, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej