REKRUTACJA

Uwaga Gimnazjaliści i Ósmoklasiści!!!

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnym dla kandydatów na stronie https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Od 13 maja - godz. 8.00 (poniedziałek) do 20 maja (poniedziałek) - godz. 15.00 w naszej szkole uruchomiony będzie punkt naboru, w którym kandydat uzyska pełną pomoc związaną z rejestracją i wydrukiem podania do naszej szkoły.


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wydrukowany z systemu poświadczony podpisem kandydata oraz rodziców (prawnych opiekunów)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  3. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  4. 2 podpisane fotografie
  5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych, zaświadczenia o uzyskanych certyfikatach językowych, opinia z Poradni Psychologiczno-PedagogicznejPLIKI DO POBRANIA
ZAWARTOŚĆ DZIAŁU