OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pomiechówek, 25. 05. 2018 r.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku, 05-180 Pomiechówek, ul. Ogrodnicza 6, jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz.

W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e - mail: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl.

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawiania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

PLIKI DO POBRANIA