Klasy

Klasy w roku szkolnym 2020/2021


1 LOP - wychowawca Magdalena Buczek
1 AP - wychowawca Katarzyna Czarnecka
1 HP - wychowawca Monika Żebrowska
1 CP - wychowawca Karolina Renkiewicz-Saliszewska
1 BSP - wychowawca Marta Oględzka

2 LOP - wychowawca Agnieszka Leśnik-Poniatowska
2 AP - wychowawca Brygida Czepiel-Kowalska
2 HP - wychowawca Izabela Wesołowska
2 CP - wychowawca Marzena Dajcz
2 BSP - wychowawca Jarosław Miecznikowski

2 LO - wychowawca Elżbieta Więcław
2 A - wychowawca Magdalena Winczakiewicz
2 B - wychowawca Marcin Jakimiak
2 BS - wychowawca Jagoda Zarzycka

3 LO - wychowawca Anna Lulek
3 A - wychowawca Katarzyna Sierzputowska
3 H - wychowawca Renata Zając
3 C - wychowawca Katarzyna Grzyb
3 BS - wychowawca Michał Lulek

4 B - wychowawca Marzena Bochenek-Olechowicz
4 C - wychowawca Monika Piotrowska


„A/AP” – technikum żywienia i usług gastronomicznych
„B” – technikum żywienia i usług gastronomicznych/technikum hotelarstwa lub technikum eksploatacji portów i terminali/technikum hotelarstwa
„C” - technikum żywienia i usług gastr./technikum eksploatacji portów i terminali
„H" - technikum hotelarstwa
LO - Liceum Ogólnokształcące
BS - Branżowa Szkoła I Stopnia