Klasy

Klasy w roku szkolnym 2019/2020

1 LOP - wychowawca Agnieszka Leśnik-Poniatowska
1 AP - wychowawca Brygida Czepiel-Kowalska
1 HP - wychowawca Izabela Wesołowska
1 CP - wychowawca Marzena Dajcz
1 BSP - wychowawca Jarosław Miecznikowski

1 LO - wychowawca Elżbieta Więcław
1 A - wychowawca Magdalena Winczakiewicz
1 B - wychowawca Marcin Jakimiak
1 BS - wychowawca Jagoda Zarzycka

2 LO - wychowawca Anna Lulek
2 A - wychowawca Katarzyna Sierzputowska
2 H - wychowawca Renata Zając
2 C - wychowawca Katarzyna Grzyb
2 BS - wychowawca Michał Lulek

3 B - wychowawca Marzena Bochenek-Olechowicz
3 C - wychowawca Monika Piotrowska
3 BS - wychowawca Katarzyna Czarnecka

4 B  - wychowawca Magdalena Buczek
4 C -  wychowawca Katarzyna Kubacka

„A” – technikum żywienia i usług gastronomicznych
„B” – technikum żywienia i usług gastronomicznych/technikum hotelarstwa
„C” - technikum żywienia i usług gastr./technikum eksploatacji portów i terminali
„H" - technikum hotelarstwa
LO - Liceum Ogólnokształcące
BS - Branżowa Szkoła I Stopnia