Klasy

Klasy w roku szkolnym 2021/2022


1 LO - wychowawca Małgorzata Menich
1 A - wychowawca Marzena Bochenek-Olechowicz
1 B - wychowawca Katarzyna Kubacka
1 BS - wychowawca Anna Renc

2 LOP - wychowawca Magdalena Buczek
2 AP - wychowawca Katarzyna Czarnecka
2 HP - wychowawca Monika Żebrowska
2 CP - wychowawca Kornela Strzeszewska
2 BSP - wychowawca Marta Oględzka

3 LO - wychowawca Elżbieta Więcław
3 A - wychowawca Magdalena Winczakiewicz
3 B - wychowawca Marcin Jakimiak
3 BS - wychowawca Jagoda Zarzycka

3 LOP - wychowawca Agnieszka Leśnik-Poniatowska
3 AP - wychowawca Brygida Czepiel-Kowalska
3 HP - wychowawca Izabela Wesołowska
3 CP - wychowawca Marzena Dajcz
3 BSP - wychowawca Jarosław Miecznikowski

4 A - wychowawca Katarzyna Sierzputowska
4 C - wychowawca Katarzyna Grzyb
4 H - wychowawca Renata Zając

„A/AP” – technikum żywienia i usług gastronomicznych
„B” – technikum eksploatacji portów i terminali/technikum hotelarstwa
„C” - technikum eksploatacji portów i terminali
„H" - technikum hotelarstwa
LO - Liceum Ogólnokształcące
BS - Branżowa Szkoła I Stopnia