Klasy

Klasy w roku szkolnym 2018/2019

1 LO - wychowawca Anna Lulek
1 A - wychowawca Katarzyna Sierzputowska
1 H - wychowawca Renata Zając
1 C - wychowawca Paulina Batorzyńska
1 BS - wychowawca Michał Lulek

2 B - wychowawca Marzena Bochenek-Olechowicz
2 C - wychowawca Monika Piotrowska
2 BS - wychowawca Katarzyna Czarnecka

3 B  - wychowawca Magdalena Buczek
3 C -  wychowawca Katarzyna Kubacka
3 ZSZ - wychowawca Jarosław Miecznikowski

4 A - wychowawca Brygida Czepiel-Kowalska
4 B - wychowawca Marcin Jakimiak
4 C - wychowawca Małgorzata Brzostek

II LO dla Dorosłych - opiekun Elżbieta Więcław
III LO dla Dorosłych - opiekun Michał Lulek

„A” – technikum żywienia i usług gastronomicznych
„B” – technikum żywienia i usług gastronomicznych/technikum hotelarstwa
„C” - technikum żywienia i usług gastr./technikum eksploatacji portów i terminali
„H" - technikum hotelarstwa
LO - Liceum Ogólnokształcące
ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa (kucharz, wielozawodowa)
BS - Branżowa Szkoła I Stopnia