Klasy

Klasy w roku szkolnym 2022/2023


1 LOP - wychowawca Elżbieta Więcław
1 AP - wychowawca Piotr Tymiński
1 HP - wychowawca Renata Zając
1 CP - wychowawca Marta Pietraszek-Szerszeń
1 BSP - wychowawca Anna Orzoł

2 LO - wychowawca Małgorzata Menich
2 A - wychowawca Marzena Bochenek-Olechowicz
2 B - wychowawca Katarzyna Kubacka
2 BS - wychowawca Anna Renc

3 LOP - wychowawca Magdalena Buczek
3 AP - wychowawca Katarzyna Czarnecka
3 HP - wychowawca Monika Żebrowska
3 CP - wychowawca Kornela Strzeszewska
3 BSP - wychowawca Marta Oględzka

4 LOP - wychowawca Agnieszka Leśnik-Poniatowska
4 AP - wychowawca Brygida Czepiel-Kowalska
4 HP - wychowawca Jagoda Zarzycka
4 CP - wychowawca Marzena Dajcz


„A/AP” – technikum żywienia i usług gastronomicznych
„B” – technikum eksploatacji portów i terminali/technikum hotelarstwa
„C” - technikum eksploatacji portów i terminali
„H" - technikum hotelarstwa
LO - Liceum Ogólnokształcące
BS - Branżowa Szkoła I Stopnia