Kierunki kształcenia

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy rekrutację do następujących szkół (zobacz film):


* Technikum kształcące w zawodzie:

- technik hotelarstwa (przedmiot rozszerzony: język angielski)

- technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmiot rozszerzony: język angielski)

- technik eksploatacji portów i terminali (przedmiot rozszerzony: język angielski)* Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach

- kucharz

- wielozawodowa (sam wybierasz interesujący Cię zawód)


* Liceum Ogólnokształcące

- profil dziennikarski (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie)


Technik hotelarstwa

W czasie 5-letniej nauki uczniowie:

 • przygotowują się do pracy w obiektach hotelarskich oraz do ich prowadzenia
 • uczą się czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego
 • poznają przepisy prawne związane z turystyką, hotelarstwem i gastronomią
 • uczą się zasad marketingu i rachunkowości w hotelarstwie

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • szkoła przygotowuje do pracy w restauracji oraz jako menager obiektu gastronomiczno-hotelarskiego
 • uczy zasad obsługi gościa w restauracji oraz organizacji imprea gastronomicznych
 • daje podstawy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych
 • absolwenci technikum mogą być zatrudnieni na stanowiskach: kucharza, kelnera, organizatora przyjęć okolicznościowych
 • uczniowie odbywają praktyki w najbardziej prestiżowych restauracjach warszawskich

Technik eksploatacji portów i terminali

 • szkoła przygotowuje do pracy w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych i samochodowych
 • absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w charakterze personelu pokładowego jako stewardessa/steward
 • uczniowie zdobywają wiedzę na temat planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją terminali i portów
 • poznają zasady funkcjonowania lotnisk i terminali pasażerskich
   

Kucharz

Tutaj nauczysz się:

 • dobrze i smacznie gotować
 • prawidłowo odżywiać
 • obsługiwać bankiety i przyjęcia

 Szkoła wielozawodowa

 • sam wybierasz interesujący Cię zawód
 • bogata oferta zawodów
Liceum Ogólnokształcące

PROFIL DZIENNIKARSKI

Profil dziennikarski przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych językiem polskim, językami obcymi, historią i szeroko rozumianą problematyką społeczną. Program nauczania realizowany w tej klasie umożliwia przygotowanie do matury rozszerzonej z przedmiotów humanistycznych oraz języków obcych.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie


Języki obce: angielski, francuski

Wybór tego profilu daje możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, a także poznania specyfiki mediów oraz tworzenia różnych form publicystycznych. Pozwala także na zdobycie umiejętności niezbędnych przy ubieganiu się o pracę w domach kultury, bibliotekach, rozgłośniach radiowych, wydawnictwach oraz innych ośrodkach kulturalnych.

W liceum o profilu dziennikarskim nauczysz się:

 • posługiwać piękną polszczyzną
 • aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym
 • redagować różne rodzaje pism oraz sporządzać dokumentację
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • obsługiwać programy edytorskie
 • planować działalność kulturalną w swoim regionie
 • wykorzystywać techniki redagowania tekstów złożonych
 • korzystać z przepisów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych

ÓSMOKLASISTO jeżeli:

 • jesteś otwarty na kontakty i współpracę z ludźmi zatrudnionymi w instytucjach kulturalnych oraz medialnych
 • interesują Cię zjawiska zachodzące w kulturze i mediach- pragniesz poszerzać swą wiedzę z zakresu kultury i sztuki 
 • chcesz zdobywać oraz rozwijać umiejętności organizatorskie, artystyczne, marketingowe oraz zakresu kultury i mediów - TEN KIERUNEK JEST DLA CIEBIE