Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Od roku szkolnego 1998/1999 najlepsi uczniowie szkoły otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest ono wyrazem uznania dla ich ciężkiej pracy, wytrwałości i chęci ciągłego doskonalenia się. Dla szkoły takie wyróżnienie jest  powodem do dumy.

Uczniowie, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrówi:

 • 1998/1999 - Katarzyna Łabęda, Anna Korzeniewska
 • 1999/2000 - Anna Korzeniewska
 • 2000/2001 - Katarzyna Łabęda, Joanna Mrozowicz, Ewa Filipiak, Marcin Łączyński
 • 2001/2002 - Joanna Mrozowicz, Łukasz Kiliś
 • 2002/2003 - Marta Chrzanowska, Marcin Łączyński
 • 2003/2004 - Marta Chrzanowska, Małgorzata Grochowska
 • 2004/2005 - Agnieszka Kleta, Ewelina Owczarek
 • 2005/2006 - Adam Lipka
 • 2006/2007 - Kinga Suska
 • 2007/2008 - Olga Zawadzka
 • 2008/2009 - Olga Zawadzka
 • 2009/2010 - Olga Zawadzka
 • 2010/2011 - Agnieszka Franczyk
 • 2011/2012 - Mariola Franczyk
 • 2012/2013 - Krzysztof Rączka
 • 2013/2014 - Anita Jasińska
 • 2014/2015 - Agata Żaczek
 • 2015/2016 - Patrycja Piekarzewska
 • 2016/2017 - Patrycja Piekarzewska
 • 2017/2018 - Dominika Czarnecka
 • 2018/2019 - Dominika Czarnecka i Katarzyna Betlińska