Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor szkoły
Hanna Radywonik


Wicedyrektor szkoły
Małgorzata Michalik 


Kierownik kształcenia praktycznego
Elżbieta Ziemiecka 


Pedagog szkolny
Katarzyna Grzyb

Język polski
Jadwiga Szafrańska, Magdalena Buczek, Ewa Jakubiak, Katarzyna Sierzputowska

Język angielski
Monika Piotrowska, Elżbieta Więcław, Małgorzata Brzostek, Anna Lulek

Język francuski
Magdalena Buczek, Izabela Wesołowska

Historia
Michał Lulek

Wiedza o społeczeństwie
Michał Lulek, Marzena Dajcz

Wiedza o kulturze
Jadwiga Szafrańska

Matematyka
Hanna Radywonik, Agnieszka Drwęcka, Waldemar Łączyński, Jolanta Wołczecka

Przedmioty informatyczne
Małgorzata Michalik, Daniel Wojciechowski

Fizyka
Waldemar Łączyński

Chemia
Brygida Czepiel-Kowalska, Marcin Jakimiak

Biologia
Marcin Jakimiak

Geografia
Bernardeta Warchoł

Podstawy przedsiębiorczości
Marzena Dajcz

Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Banach

Wychowanie fizyczne
Marcin Jakimiak, Jarosław Miecznikowski, Paulina Batorzyńska

Przedmioty gastronomiczne
Katarzyna Czarnecka, Brygida Czepiel-Kowalska, Magdalena Winczakiewicz , Katarzyna Grzyb, Renata Zając, Katarzyna Kubacka

Przedmioty hotelarskie
Marzena Bochenek-Olechowicz, Renata Zając

Przedmioty ekonomiczne
Bernardeta Warchoł, Elżbieta Ziemiecka, Renata Zając

Przedmioty zawodowe - technik eksploatacji portów i terminali
Małgorzata Brzostek, Katarzyna Kubacka, Bernardeta Warchoł

Religia
ks. Dariusz Żuławnik

Nauczyciel bibliotekarz
Ewa Jakubiak


GALERIA