Pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły
Hanna Radywonik

Wicedyrektor szkoły
Michał Lulek

Kierownik kształcenia praktycznego
Elżbieta Ziemiecka

Pedagog szkolny
Katarzyna Grzyb

Język polski
Magdalena Buczek, Agnieszka Dąbrowska, Ewa Jakubiak, Katarzyna Sierzputowska,  Monika Żebrowska

Język angielski
Anna Lulek, Małgorzata Lewczuk,  Anna Orzoł, Monika Piotrowska, Elżbieta Więcław,  Ewelina Wyrek

Język francuski
Magdalena Buczek, Adriana Chteinman, Izabela Wesołowska

Historia, historia i społeczeństwo
Michał Lulek, Marzena Dajcz, Marta Oględzka

Wiedza o społeczeństwie
Michał Lulek, Marta Oględzka

Matematyka
Hanna Radywonik, Agnieszka Leśnik-Poniatowska, Agnieszka Drwęcka, Waldemar Łączyński, Kornela Strzeszewska

Przedmioty informatyczne
Małgorzata Michalik, Daniel Wojciechowski

Fizyka
Waldemar Łączyński

Chemia
Marcin Jakimiak, Brygida Czepiel-Kowalska

Biologia
Marcin Jakimiak

Geografia
Bernardeta Warchoł, Anna Renc

Podstawy przedsiębiorczości
Krystyna Kubiak, Elżbieta Ziemiecka

Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Banach

Wychowanie fizyczne
Jarosław Miecznikowski, Jagoda Zarzycka, Karolina Renkiewicz-Saliszewska

Muzyka, zajęcia artystyczne
Krystian Rogalski

Przedmioty gastronomiczne
Katarzyna Czarnecka, Brygida Czepiel-Kowalska, Magdalena Winczakiewicz, Katarzyna Grzyb, Renata Zając

Przedmioty hotelarskie
Marzena Bochenek-Olechowicz, Renata Zając

Przedmioty ekonomiczne
Elżbieta Ziemiecka

Przedmioty zawodowe - technik eksploatacji portów i terminali
Małgorzata Brzostek, Katarzyna Kubacka, Bernardeta Warchoł

Religia
ks. Arkadiusz Czubakowski, ks. Damian Jabłoński, ks. Marek Grzeszczak

Nauczyciel bibliotekarz
Ewa Jakubiak


Pracownicy administracji:

Anna Jakimiak - sekretarz szkoły

Marzena Puczyńska

Piotr Olbratowski  - kadry

Elżbieta Chrzanowska - główna księgowa

Pracownicy obsługi:

Danuta Fabisiak, Elżbieta Gałązka, Zbigniew Kowalski, Zofia Kucińska, Alicja Mikulska, Henryk Siwek, Katarzyna Szot, Teresa RutkowskaGALERIA