Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor szkoły
Hanna Radywonik


Wicedyrektor szkoły
Małgorzata Michalik 


Kierownik kształcenia praktycznego
Elżbieta Ziemiecka 


Pedagog szkolny
Katarzyna Grzyb

Język polski
Jadwiga Szafrańska, Magdalena Buczek, Ewa Jakubiak

Język angielski
Monika Piotrowska, Elżbieta Więcław, Małgorzata Brzostek, Anna Lulek

Język francuski
Magdalena Buczek, Ewa Tulej

Historia, wiedza o społeczeństwie
Michał Lulek

Wiedza o kulturze
Jadwiga Szafrańska

Matematyka
Hanna Radywonik, Agnieszka Drwęcka, Waldemar Łączyński

Przedmioty informatyczne
Małgorzata Michalik

Fizyka
Waldemar Łączyński

Chemia
Brygida Czepiel-Kowalska, Marcin Jakimiak

Biologia
Marcin Jakimiak

Geografia
Bernardeta Warchoł

Podstawy przedsiębiorczości
Bernardeta Warchoł, Elżbieta Ziemiecka

Edukacja dla bezpieczeństwa
Elżbieta Ziemiecka

Wychowanie fizyczne
Marcin Jakimiak, Jarosław Miecznikowski, Paulina Batorzyńska

Przedmioty gastronomiczne
Katarzyna Czarnecka, Brygida Czepiel-Kowalska, Magdalena Winczakiewicz , Katarzyna Grzyb, Renata Zając, Katarzyna Kubacka

Przedmioty hotelarskie
Marzena Bochenek-Olechowicz, Renata Zając

Przedmioty ekonomiczne
Bernardeta Warchoł, Elżbieta Ziemiecka

Przedmioty zawodowe - technik eksploatacji portów i terminali
Małgorzata Brzostek, Katarzyna Kubacka, Bernadeta Warchoł

Religia
ks. Dariusz Żuławnik

Nauczyciel bibliotekarz
Ewa Jakubiak


GALERIA