Pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły
Hanna Radywonik

Wicedyrektor szkoły
Michał Lulek

Kierownik kształcenia praktycznego
Elżbieta Ziemiecka

Pedagog szkolny
Katarzyna Grzyb

Psycholog
Katarzyna Kakietek

Język polski

Marta Pietraszek-Szerszeń, Katarzyna Sierzputowska,  Monika Żebrowska

Język angielski
Małgorzata Lewczuk,  Anna Lulek, Małgorzata Menich, Anna Orzoł, Monika Piotrowska (urlop), Elżbieta Więcław,  Ewelina Wyrek

Język francuski
Magdalena Buczek, Iryna Kantuzorava

Historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość
Michał Lulek, Marzena Dajcz, Marta Oględzka

Wiedza o społeczeństwie
Michał Lulek, Marta Oględzka

Matematyka
Hanna Radywonik, Agnieszka Leśnik-Poniatowska, Agnieszka Drwęcka, Kornela Strzeszewska

Przedmioty informatyczne
Daniel Wojciechowski, Renata Zając, Magdalena Winczakiewicz

Fizyka
Waldemar Łączyński, Agnieszka Leśnik-Poniatowska

Chemia
Marcin Jakimiak, Milena Kamińska

Biologia
Marcin Jakimiak

Geografia
Bernardeta Warchoł, Anna Renc

Podstawy przedsiębiorczości
Elżbieta Ziemiecka

Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Banach

Wychowanie fizyczne
Jarosław Miecznikowski, Jagoda Zarzycka, Piotr Tymiński, Katarzyna Grzyb

Filozofia
Marta Pietraszek-Szerszeń

Przedmioty gastronomiczne
Katarzyna Czarnecka, Brygida Czepiel-Kowalska, Magdalena Winczakiewicz, Katarzyna Grzyb, Renata Zając, Marzena Bochenek-Olechowicz, Katarzyna Kubacka

Przedmioty hotelarskie
Marzena Bochenek-Olechowicz, Renata Zając

Przedmioty ekonomiczne
Elżbieta Ziemiecka

Przedmioty zawodowe - technik eksploatacji portów i terminali
Katarzyna Kubacka, Bernardeta Warchoł

Religia
ks. Arkadiusz Czubakowski, ks. Damian Jabłoński, ks. Marek Grzeszczak

Nauczyciel bibliotekarz
Beata Rzeczkowska


Pracownicy administracji:

Anna Jakimiak - sekretarz szkoły

Marzena Puczyńska - kierownik gospodarczy

Piotr Olbratowski  - kadry

Elżbieta Chrzanowska - główna księgowa

Pracownicy obsługi:

Danuta Fabisiak, Elżbieta Gałązka, Zbigniew Kowalski, Zofia Kucińska, Alicja Mikulska, Henryk Siwek, Katarzyna Szot, Teresa RutkowskaGALERIA