Pracownicy szkoły

Dyrektor szkoły
Hanna Radywonik

Wicedyrektor szkoły
Michał Lulek

Kierownik kształcenia praktycznego
Marzena Bochenek-Olechowicz

Pedagog szkolny
Katarzyna Grzyb, Katarzyna Kakietek

Psycholog
Katarzyna Kakietek

Pedagog specjalny
Katarzyna Popielarska

Język polski

Marta Pietraszek-Szerszeń, Beata Rzeczkowska, Katarzyna Sierzputowska,  Monika Żebrowska

Język angielski
Małgorzata Lewczuk,  Anna Lulek, Małgorzata Menich, Anna Orzoł, Elżbieta Więcław,  Ewelina Wyrek

Język francuski
Magdalena Buczek, Iryna Kantuzorava

Historia, historia i teraźniejszość
Michał Lulek, Marzena Dajcz, Marta Oględzka

Wiedza o społeczeństwie
Michał Lulek, Marzena Dajcz, Marta Oględzka

Matematyka
Hanna Radywonik, Agnieszka Leśnik-Poniatowska, Kornela Strzeszewska

Przedmioty informatyczne
Daniel Wojciechowski

Fizyka
Waldemar Łączyński, Agnieszka Leśnik-Poniatowska

Chemia
Milena Kamińska-Ignaczak

Biologia
Magdalena Gałczyńska, Marcin Jakimiak (urlop)

Geografia
Bernardeta Warchoł, Anna Renc

Podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
Elżbieta Ziemiecka

Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Banach

Wychowanie fizyczne
Jarosław Miecznikowski, Jagoda Zarzycka, Piotr Tymiński

Filozofia
Marta Pietraszek-Szerszeń

Przedmioty gastronomiczne
Katarzyna Czarnecka, Brygida Czepiel-Kowalska, Magdalena Winczakiewicz, Katarzyna Grzyb, Renata Zając,

Przedmioty hotelarskie
Marzena Bochenek-Olechowicz, Renata Zając

Przedmioty ekonomiczne
Elżbieta Ziemiecka

Przedmioty zawodowe - technik eksploatacji portów i terminali
Katarzyna Kubacka, Bernardeta Warchoł

Religia
ks. Arkadiusz Czubakowski, ks. Damian Jabłoński, ks. Marek Grzeszczak

Nauczyciel bibliotekarz
Beata Rzeczkowska


Pracownicy administracji:

Anna Jakimiak - sekretarz szkoły

Marzena Puczyńska - kierownik gospodarczy

Piotr Olbratowski  - kadry

Elżbieta Chrzanowska - główna księgowa

Pracownicy obsługi:

Danuta Fabisiak, Zbigniew Kowalski, Zofia Kucińska, Alicja Mikulska, Henryk Siwek, Katarzyna Szot, Teresa Rutkowska, Agnieszka BruździakGALERIA