Zasady i regulamin rekrutacji

Uwagi ogólne dotyczące rekrutacji:

  1. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem sytemu informatycznego (System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji) dostępnym dla kandydata na stronie https://warszawa.edu.com.pl/
  2. Kandydaci zakładają swoje konta w systemie, wybierają szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  3. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru podania wydrukowane z Systemu wraz z wymaganymi dokumentami.
  4. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
  5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym w terminarzu kandydata.PLIKI DO POBRANIA