Patron i sztandar

Nasz Patron

Generał Władysław Eugeniusz Sikorski (1881 – 1943)

Bóg patrzy w moje serce.
Widzi i zna moje intencje oraz zamiary,
które są czyste i rzetelne.
Jedynym moim celem jest wolna,
sprawiedliwa i wielka Polska.
Ku tej Polsce Was prowadzę
I z Bożą pomocą doprowadzę

15 października 2004 roku, z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia, Zespół Szkół RCKU w Pomiechówku otrzymał imię generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego.

Chcieliśmy mieć patrona, który swoją postawą symbolizował najważniejsze dla Polaków wartości: patriotyzm, szlachetność i wierność ideałom. Chcieliśmy patrona, który wpisałby naszą szkołę w wielką historię – jest nim gen. Sikorski.

Generał Władysław Sikorski urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym. W 1887 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Hyżnem. W latach 1898 - 1902 uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Rzeszowie. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, otrzymując w 1908 roku dyplom inżyniera.

Generał Sikorski całe swoje życie poświęcił służbie dla Ojczyzny. Jej wolność i dobro były dla Niego zawsze nadrzędnym celem. Już w trakcie studiów włączył się w ożywioną działalność patriotyczną. Działał w licznych organizacjach wojskowych i niepodległościowych (Związek Walki Czynnej, Związek Strzelecki). W czasie I wojny światowej był szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, a od 1916 roku dowódcą 3 Pułku w II Brygadzie Legionów. Wkrótce awansował do stopnia pułkownika.

Podczas wojny polsko - rosyjskiej za wybitne umiejętności dowódcze otrzymał szlify generalskie. Swój talent taktyczny potwierdził w trakcie Bitwy Warszawskiej, kiedy jako dowódca V Armii przeprowadził śmiałą operację ofensywną nad Wkrą i Narwią 14 sierpnia 1920 roku. Tym heroicznym czynem dokonał zasadniczego zwrotu w wojnie, ułatwiając ostateczne uderzenie Naczelnemu Wodzowi – Józefowi Piłsudskiemu.

W okresie II Rzeczpospolitej generał Sikorski sprawował wiele funkcji politycznych i wojskowych. Był między innymi szefem Sztabu Generalnego (1921-1922), Prezesem Rady Ministrów (1922-1923), Generalnym Inspektorem Piechoty (1923-1924), ministrem spraw wojskowych (1924-1925). W 1925 roku został mianowany dowódcą VI Okręgu Korpusu we Lwowie.

W czasie II wojny światowej jako premier rządu emigracyjnego, Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych po raz kolejny Sikorski dał dowód wypróbowanego w służbie Ojczyzny żołnierza i męża stanu. Konsekwentnie i z determinacją organizował oddziały polskiego wojska. 30 lipca 1941 roku podpisał układ z ambasadorem ZSRR w Londynie Iwanem Majskim, na mocy którego władze radzieckie ogłosiły amnestię dla Polaków osadzonych w obozach GUŁAG na Dalekiej Północy i deportowanych w głąb ZSRR latach 1939-1941 oraz wyraziły zgodę na utworzenie Armii Polskiej w ZSRR pod dowództwem generała Władysława Andersa. Dzięki temu – po ewakuacji wojska i znacznej liczby ludności cywilnej na Bliski wschód – udało się uratować życie około 115 tys. Polaków.

Swój patriotyczny obowiązek gen. Sikorski wypełniał aż do tragicznej śmierci. Zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej w Gibraltarze podczas powrotu z inspekcji oddziałów Armii Polskiej na Wschodzie. Okoliczności tej tragedii dotąd nie zostały wyjaśnione. Pochowano generała na cmentarzu lotników polskich w Newark. 10 września 1993 roku Jego prochy przeniesiono na Wawel.

Po bitwie nad Wkrą, na naszym pomiechowskim cmentarzu pozostał grób. Spoczywają w nim żołnierze V Armii gen. Władysława Sikorskiego polegli w Borkowie, Toruniu, Miękoszynie, Studziankach i wielu innych okolicznych miejscowościach. Tam mieszkają dziś nasi uczniowie. To właśnie zadecydowało przede wszystkim o wyborze patrona. Jednocześnie wybór ten łączy naszą placówkę z innymi pomiechowskimi szkołami, noszącymi imiona generałów – wybitnych postaci II Rzeczpospolitej: gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego oraz gen. Wiktora Thommee. To wielkie nazwiska…


GALERIA