Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

Od września 2019 roku we współpracy z gminą Pomiechówek realizowany jest kompleksowy projekt edukacyjny Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.

W projekcie biorą udział uczniowie wszystkich typów szkół a jego realizacja zaplanowana jest do marca 2021 roku.

PLIKI DO POBRANIA