FERS

Od 01.10.2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku realizowany jest projekt „Europejski staż zawodowy pierwszym krokiem do karieryo  numerze

2022-1-PL01-KA122-VET-000077851 w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia zawodowe.
„Europejski staż zawodowy pierwszym krokiem do kariery”

w ramach projektu w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia zawodowe


GALERIA

PLIKI DO POBRANIA