Podpisanie umowy patronackiej z ORBIS S.A.

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że w dniu 22 czerwca 2018 roku w obecności przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli i dyrekcji ORBIS S.A. w osobie Dyrektora do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi pana Bartłomieja Szmajdzińskiego, dyrekcji, pracowników i społeczności szkolnej, została podpisana umowa patronacka pomiędzy firmą ORBIS S.A. a naszą szkołą.

Na mocy zawartej umowy ORBIS S.A. objął patronatem szkołę w zakresie praktycznego szkolenia uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

Cele patronatu zakładają między innymi:
  • podniesienie jakości kształcenia praktycznego
  • zwiększenie zainteresowania młodzieży wybranymi zawodami
  • poznanie przez uczniów nowoczesnych technologii, standaryzowanych procesów pracy , branżowych procedur, programów informatycznych i urządzeń działających w realnych warunkach działalności prowadzonej przez ORBIS S.A.
  • wspieranie rozwoju uczniów
  • możliwość zwiedzania przez uczniów oddziału firmy, udział w organizowanych wycieczkach, dniach otwartych, itp.
  • szkolenia z systemów operacyjnych i procedur wewnętrznych w firmie, realizowane podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
  • cykliczne wykłady w szkole prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w ORBIS S.A.
  • promowanie w środowisku lokalnym kształcenia zawodowego, oferty edukacyjnej szkoły i współpracy z firmą ORBIS S.A.
  • kierowanie do szkoły ofert staży i informacji o wolnych miejscach pracy
  • przyjmowanie przez ORBIS S.A. uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
GALERIA