Harmonogram egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła harmonogram egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Ustne egzaminy maturalne w tym roku nie zostaną przeprowadzone.

data przedmiot godzina
08. 06. 2020 (poniedziałek) język polski (poziom podstawowy) 09.00
08. 06. 2020 (poniedziałek) język polski (poziom rozszerzony) 14.00
09. 06. 2020 (wtorek) matematyka (poziom podstawowy) 09.00
10. 06. 2020 (środa) język angielski (poziom podstawowy) 09.00
10. 06. 2020 (środa) język angielski (poziom rozszerzony) 14.00
15. 06. 2020 (poniedziałek) matematyka (poziom rozszerzony) 09.00
16. 06. 2020 (wtorek) biologia (poziom podstawowy i rozszerzony) 09.00
16. 06. 2020 (wtorek) wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i rozszerzony) 14.00
19. 06. 2020 (piątek) geografia (poziom podstawowy i rozszerzony) 09.00
23. 06. 2020 (wtorek) język francuski (poziom podstawowy) 09.00
23. 06. 2020 (wtorek) język francuski (poziom rozszerzony) 14.00
24. 06. 2020 (środa) historia (poziom podstawowy i rozszerzony) 14.00