Egzamin maturalny 2024 - HARMONOGRAM I INFORMACJA O MATERIAŁACH I PRZYBORACH

Harmonogram pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2024 roku:Informacja o materiałach i przyborach:
Na egzamin zdający zgłaszają się 40 minut wcześniej z ważnym dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem.