Egzamin maturalny 2021

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2021 roku.

Ustne egzaminy maturalne w tym roku nie zostaną przeprowadzone.

data przedmiot godzina
04. 05. 2021 (wtorek) język polski (poziom podstawowy) 09.00
05. 05. 2021 (środa) matematyka (poziom podstawowy) 09.00
06. 05. 2021 (czwartek) język angielski (poziom podstawowy) 09.00
07. 05. 2021 (piątek) język angielski (poziom rozszerzony) 09.00
10. 05. 2021 (poniedziałek) język polski (poziom rozszerzony) 09.00
11. 05. 2021 (wtorek) matematyka (poziom  rozszerzony) 09.00
11. 05. 2021 (wtorek) wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) 14.00
12. 05. 2021 (środa) biologia (poziom rozszerzony) 09.00
13. 05. 2021 (czwartek) geografia (poziom rozszerzony) 09.00
17. 05. 2021 (poniedziałek) historia (poziom rozszerzony) 09.00