Egzamin maturalny 2023 - HARMONOGRAM I INFORMACJA O MATERIAŁACH I PRZYBORACH

Harmonogram pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2023 roku.

Na egzamin zdający zgłaszają się 40 minut wcześniej z ważnym dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem.PLIKI DO POBRANIA