Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy z LS AIPORT SERVICE S.A. oraz LS TECHNICS Sp. z. o. o.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 14 listopada 2018 roku został podpisany list intencyjny o nawiązaniu współpracy między szkołą a LS AIPORT SERVICE S.A. oraz LS TECHNICS Sp. z.o.o. - największymi firmami zapewniającymi obsługę naziemną linii lotniczych.

Celem współpracy jest realizacja działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli oraz dostosowanie kształcenia do obecnych potrzeb branży lotniczej w Polsce.

GALERIA