Szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji uniwersalnych w ramach realizacji projektu Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy -podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

Szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji uniwersalnych w ramach realizacji projektu Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy -podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.