KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

W związku z organizacją konsultacji dla uczniów na terenie szkoły prosimy o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji i poniższymi informacjami.

Chęć udziału w konsultacjach uczniowie zgłaszają do sekretariatu szkoły telefonicznie (nr tel. 22 785 41 43) w godzinach 12.00 - 14.00 najpóźniej w dniu poprzedzającym termin konsultacji (w przypadku konsultacji wyznaczonych na poniedziałek chęć udziału w konsultacjach zgłaszamy do piątku do godziny 14.00).

Na konsultacje uczniowie zgłaszają się z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem informującym o stanie zdrowia (oświadczenie można wydrukować lub napisać odręcznie według wzorów zawartych w załącznikach).
PLIKI DO POBRANIA