WZNOWIENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wznowienie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla kolejnej grupy uczniów

Od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla wszystkich uczniów klasy III branżowej szkoły I stopnia (będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami).

Wszyscy uczniowie technikum od 1 czerwca 2020 r. mają również możliwość realizacji praktyk zawodowych u pracodawcy. Praktyki zawodowe były zaplanowane w innym terminie, ale ze względu na stan pandemii nie mogły się odbyć. Realizacja ich jest przedłużona do końca roku szkolnego 2019/2020 czyli również na okres wakacji.

Udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych możliwy będzie po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów, po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego (oświadczenia do pobrania w załącznikach)

Do 16 czerwca 2020 r. uczniowie III klasy branżowej szkoły I stopnia dostarczą do wychowawcy klasy stosowną dokumentację informującą o ocenie z zajęć praktycznych na koniec roku szkolnego.

Uczniowie technikum po odbyciu praktyk zawodowych dostarczają stosowną dokumentację tj. dzienniczek praktyk do 20 sierpnia 2020 r. do kierownika szkolenia praktycznego.


PLIKI DO POBRANIA