WRĘCZENIE NAGRÓD WÓJTA GMINY POMIECHÓWEK, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY I PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI OŚWIATY DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW

W dniu 9 lipca 2020 roku przy udziale władz samorządowych - wójta gminy Pomiechówek pana Dariusza Bieleckiego, przewodniczącego Rady Gminy pana Jana Drzazgowskiego oraz przewodniczącej Komisji Oświaty pani Małgorzaty Lewczuk - zostały wręczone nagrody dla absolwentów szkoły.

Nagrodami wójta, przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczącej Komisji Oświaty uhonorowani zostali:

  • Tomasz Choroś - za najwyższą średnią ocen
  • Adrian Sławiński - za najlepszy wynik na egzaminie zawodowym
  • Emilia Puc - za osiągnięcia sportowe
  • Tomasz Banik - w kategorii Największy Społecznik

Laureatom gratulujemy a fundatorom dziękujemy za cenne nagrody.