Projekt edukacyjny - Europejski staż zawodowy szansą na sukces uczniów z Pomiechówka

Z satysfakcją informujemy, iż od 01.10.2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku realizowany jest projekt „Europejski staż zawodowy szansą na sukces uczniów z Pomiechówkao numerze POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079262 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Okres realizacji projektu: 12 miesiący od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.


Budżet projektu: 48.004,00 EUR


W wyniku realizacji projektu „Europejski staż zawodowy szansą na sukces uczniów z Pomiechówka” 18 uczniów naszej szkoły kształcących się w klasach III w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik eksploatacji portów i terminali odbędzie 4-tygodniowy zagraniczny staż w Hotelu Honorata oraz greckich przedsiębiorstwach zlokalizowanych w miejscowości Paralia Katerini. Termin wyjazdu zaplanowany jest na kwiecień/maj 2021 r.


Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i rozwój umiejętności praktycznych uczniów kształcących się w wyżej wymienionych zawodach. Udział w stażu zagranicznym stworzy możliwość sprawdzenia się i zdobycia doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy. Uczniowie będą także mieli szansę nawiązać kontakt
z europejskimi pracodawcami i poznać lepsze perspektywy zawodowe. Nie bez znaczenia jest również możliwość doskonalenia swoich umiejętności:


·       praktycznego posługiwania się językiem obcym,

·       adaptacji i pracy w zespole,

·       interpersonalnych.


Praktyki będą połączone z poznawaniem kultury, historii oraz walorów turystycznych Grecji.


Każdy uczestnik zagranicznej mobilności otrzyma po jej zakończeniu dokument Europass Mobilność, dokument ECVET oraz certyfikat uczestnictwa w stażu.


W celu przygotowania do praktyk uczniowie zostaną przed wyjazdem objęci wsparciem językowo – kulturowo - pedagogicznym: 30 godzinny kurs języka angielskiego, 6 godzinne zajęcia kulturowe oraz 6 godzinne spotkanie z pedagogiem szkolnym.


Projekt jest realizowany zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji).


Więcej informacji o projekcie

 


PLIKI DO POBRANIA