Zawieszenie zajęć praktycznych do 8 listopada 2020 r.

Informujemy, że do 8 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia praktyczne dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Ponadto w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.