Pożegnanie klas IV

29 kwietnia 2010 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych technikum. Było to ostatnie wspólne spotkanie abiturientów z Dyrekcją, wychowawcami i gronem pedagogicznym.

Uroczystość rozpoczęła ceremonia przekazania sztandaru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku klasom trzecim. Wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły, nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów oraz listy gratulacyjne dla rodziców.

Uczniowie klas trzecich pożegnali maturzystów krótkim programem słowno - muzycznym.


GALERIA