Rusz się po wiedzę

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku w okresie od maja do grudnia 2010 roku realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod hasłem „RUSZ SIĘ PO WIEDZĘ”.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest podniesienie świadomości młodzieży o potrzebie edukacji po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

W ramach projektu będą odbywały się zajęcia i wyjazdy studyjne dla 24 osób (12 uczniów i 12 uczennic) mające na celu zwiększenie motywacji do dalszej nauki, zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności oraz zdobycia informacji o ofertach edukacyjnych największych uczelni w Polsce.

W czasie zajęć uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z tematów związanych z przedsiębiorczością oraz doradztwem zawodowym.

Koordynatorem projektu jest p. Jarosław Miecznikowski.

Więcej informacji o projekcie