Podręczniki szkolne - dla klas I (po gimnazjum) i klas II, III, IV

Poniżej zamieszczamy szkolny zestaw podręczników do klas I (dla absolwentów gimnazjów) oraz klas II, III i IV.

Informujemy również, że na początku września zostanie w szkole przeprowadzony kiermasz używanych podręczników (nie dotyczy uczniów klas I po szkole podstawowej).