PROJEKT EDUKACYJNY Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku - AKTUALNOŚCI

Od września 2019 roku we współpracy z gminą Pomiechówek realizowany jest w naszej szkole kompleksowy projekt edukacyjny Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.

W projekcie biorą udział uczniowie wszystkich typów szkół a jego realizacja zaplanowana jest do marca 2021 roku.


PLIKI DO POBRANIA