INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW - ODBIÓR ŚWIADECTW I EGZAMIN POPRAWKOWy

Poniżej zamieszczamy informacje dla maturzystów dotyczące odbioru świadectw dojrzałości, składania deklaracji na egzamin poprawkowy oraz terminów związanych z przeprowadzeniem egzaminu poprawkowego.

GALERIA