INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW - ODBIÓR ŚWIADECTW I EGZAMIN POPRAWKOWY

Drodzy Maturzyści,

  • świadectwa dojrzałości można odebrać w sekretariacie szkoły we wtorek 9 lipca 2024 roku w godzinach od 09.00 do 15.00 (w pozostałe dni robocze w godzinach od 08.00 do 10.00)
  • oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy złożyć  do dnia 16 lipca 2024 roku osobiście w sekretariacie szkoły w dni robocze w godzinach od 08.00 do 10.00 lub poprzez wiadomość e-mail w formie skanu na adres: sekretariat@pomiechowek.edu.pl (załącznik w plikach do pobrania)
Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się we wtorek 20 sierpnia 2024 roku o godzinie 09.00 (szczegółowe informacje w załączniku)

PLIKI DO POBRANIA