Stypendia Prezesa Rady Ministrów


W dniu 27 listopada 2019 roku wręczone zostały stypendia Prezesa Rady Ministrów 270 uczniom z rejonu warszawskiego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019. W wydarzeniu zorganizowanym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie uczestniczyli Dorota Skrzypek oraz Krzysztof Wiśniewski - Mazowieccy Wicekuratorzy Oświaty.

Wśród stypendystów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły Katarzyna Betlińska (z klasy II LO) oraz Dominika Czarnecka (z klasy III C).

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

Stypendystkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


GALERIA