Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z Internetu i sprzętu komputerowego - informacja dla rodziców, opiekunów i uczniów

Szanowni Państwo - Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie,

proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego i higienicznego korzystania z sieci i urządzeń komputerowych.

Hanna Radywonik
Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Pomiechówku

PLIKI DO POBRANIA