INFORMACJA DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia!

Proszę uczniów z klas wielozawodowych o dostarczenie oceny z zajęć praktycznych (karta oceny) za rok szkolny 2019/2020 r do wychowawcy klasy w terminie do 16 czerwca 2020 r.

Uczniowie uczący się w zawodzie kucharz proszeni są o dostarczenie oceny z zajęć praktycznych z wpisem w dzienniczku praktyk  do kierownika szkolenia praktycznego również do 16 czerwca 2020 r.

Karta oceny do pobrania w załączniku.


Elżbieta Ziemiecka
kierownik kształcenia praktycznego

PLIKI DO POBRANIA