REKRUTACJA - SKŁADANIE WNIOSKÓW

Szanowni Państwo - Rodzice i Kandydaci do klas pierwszych

Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji, dostępnego dla kandydatów na:


(strona jest całkowicie bezpieczna, w przypadku pojawiającego się komunikatu alertowego nalezy go zignorować i przejść do opcji ustawień zaawansowanych)

W dniach od 15 czerwca 2020 (poniedziałek) do 10 lipca 2020 (piątek, do godz. 15.00) kandydaci rejestrują się w systemie i składają podpisane wnioski do szkoły pierwszego wyboru.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, najbardziej bezpieczną formą złożenia wniosku jest przesłanie skanu podpisanego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły sekretariat@pomiechowek.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że w szkole uruchomiony zostanie punkt naboru, w którym kandydat uzyska pełną pomoc przy rejestracji i wydrukowaniu wniosku. Punkt naboru będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 13.00.

Wizyta w szkole będzie możliwa przy zachowaniu wszelkich środków związanych z reżimem sanitarnym (maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku szkoły, własny długopis) po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (nr tel. 22 785 41 43), podczas którego kandydat/rodzice zostaną umówieni na konkretny dogodny termin.

Serdecznie zapraszamy!