Organizacja pracy szkoły od poniedziałku 19 października 2020 r. - system hybrydowy

Szanowni Państwo,

w związku z ostatnimi wytycznymi związanymi z sytuacją epidemiczną informuję, że od poniedziałku 19. 10. 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku zostanie wprowadzony system nauczania hybrydowego według następującego porządku:

  • klasy III i IV technikum (IV B, IV C, III A, III C, III H), klasy II i III liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum (II LO, III LO) oraz klasa III branżowej szkoły I stopnia (III BS) odbywają zajęcia wyłącznie w formie stacjonarnej
  • pozostałe klasy odbywają zajęcia w systemie mieszanym (jeden tydzień zajęć stacjonarnych, jeden tydzień nauczania zdalnego) proporcjonalnie do liczebności oddziałów według harmonogramu:

-       klasy I AP, I CP, I HP, I LOP, I BSP i II BS w okresie od 19 do 23 października 2020 r. realizują naukę w trybie stacjonarnym

-       klasy II A, II B, II AP, II CP, II HP, II LOP i II BSP w okresie od 19 do 23 października 2020 r. realizują naukę w trybie zdalnym

  • zajęcia w formie zdalnej odbywać się będą według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć

 

 

Dyrektor Szkoły

            Hanna Radywonik