Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 13 października 2020 roku w obecności Sztandaru Szkoły, na ręce Pani Dyrektor Hanny Radywonik uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

Drodzy uczniowie klas pierwszych! Mamy nadzieję, że weźmiecie do serca głębokie znaczenie słowa: "ślubuję", które jest uroczystą przysięgą przestrzegania przyjętych zasad, wywiązywania się z obowiązków, wreszcie – dotrzymywania zobowiązań.Niech spędzony w murach tej szkoły czas zaowocuje w przyszłości nie tylko serdecznymi przyjaźniami, ale niech stanie się on kuźnią kształtującą Wasze postawy, charaktery i decyzje, z którymi śmiało wyruszycie na spotkanie wyzwań dorosłości.