NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Serdecznie dziękujemy uczniom naszej szkoły za zaangażowanie i udział w konkursie, pomimo trudnej sytuacji i warunków, w jakich się obecnie znajdujemy. Do konkursu zgłoszonych zostało wiele ciekawych prac plastycznych oraz nagrań recytacji wierszy i piosenki dotyczących tematyki niepodległości Polski. Wybór był niezwykle trudny.

Niemniej jednak, przyznane zostały następujące miejsca na podium:

  1. Wiktoria Łoginow - klasa I CP
  2. Oskar Kurowski - klasa II LOP
  3. Marianna Dłutowska (klasa II B), Paweł Dłutowski (klasa I CP) oraz Adrian Tyśkiewicz (klasa II CP)

Serdecznie gratulujemy laureatom! Nagrody zostaną rozdane  po powrocie do nauki stacjonarnej.

Dodatkowo, wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają oceny celujące z języka polskiego oraz pochwałę w postaci +10pkt z zachowania.